Kurulduğumuz ilk günden bu yana kliniklerimiz, sahip olduğu mesleki tecrübe ışığında hastalarına profesyonel hizmet anlayışını sürdürmektedir.

Incognito (Lingual Ortodonti)

Dişlerde meydana gelen çapraşıklıkların tedavilerinde kimi durumlarda ideal bir tedavi oluşturabilmek için tek seçenek, braketler ile birlikte diş teli uygulaması olabilir. Ancak kişi, tedavinin estetik görünümde neden olduğu değişim nedeniyle alternatif bir tedavi arayışına girebilir. Incognito (lingual ortodonti) ile yapılan diş teli tedavileri, estetik görünümde dezavantaj oluşturmamaları sayesinde bu gibi durumlarda tercih edilebilen alternatif bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkar.

Incognito (Lingual Ortodonti) Nedir?

Lingual ortodontik tedavi, özel bir braketin dişlerin ön yüzleri yerine arka yüzlerine yerleştirilmesi ve bu braketlere diş telinin bağlanması ile uygulanan tedavi yöntemidir. Tedavi boyunca kullanılan tüm materyallerin, dişlerin iç tarafında yer alması sayesinde konuşma ve gülme gibi eylemlerde göze çarpan estetik bir fark oluşturmaz. Bu tedavi prosedürü, tellerin ve braketlerin 3 boyutlu dijital ölçü ile hazırlanmasına bağlı olarak daha öngörülebilir bir tedavi sunmasıyla da ön plana çıkar.

Lingual Ortodontik Tedavi Hangi Durumlarda Tercih Edilebilir?

Lingual ortodontik tedavinin sıklıkla tercih edildiği durumların bir kısmı şunlardır:

Estetik Değişim

Ortodontik tedavide kullanılan materyallerin ağız içerisinde estetik değişime neden olmasının tercih edilmediği vakalarda,

Çapraşıklık

Dişlerde farklı seviyelerdeki çapraşıklık problemlerinin tedavi edilmesinde,

Gıcırdamalar

Diş sıkma ya da diş gıcırdatma alışkanlıklarına sahip bireylerde

Kapanış İlişkisi

Alt ve üst çenenin kapanış ilişkilerindeki problemlerin düzenlenmesinde

Kayma

Çene kayması problemlerinin varlığında

Lingual Ortodonti Tedavileri Ne Kadar Sürer?

  • Dişlerin çapraşıklık durumlarına bağlı olarak tedavi süreci değişkenlik gösterebileceğinden tedavi süresi için kesin bir bilgi mevcut değildir. Ancak sürecin uzunluğunun geleneksel diş teli tedavilerine yakın olduğu söylenebilir. Bu süreç ortalama olarak 12-24 ay olarak düşünülebilir.

Hangi Yaş Grubundaki Bireylerde Uygulanabilir?

  • Lingual ortodontik tedavilerin uygulanabilmesi için geçmiş dönemlerde yaş sınırı olsa da teknolojik gelişmeler ile birlikte bu uygulamalar, farklı yaş gruplarında da ideal bir tedavi sağlayabilecek şekilde geliştirilmiştir. Bu nedenle ortodontik tedaviye ihtiyaç duyulması durumunda yaşamın her döneminde lingual ortodontiden yararlanılması mümkündür.

Tüm Tedavilerde Lingual Ortodonti Kullanılabilir mi?

  • Lingual ortodonti uygulamaları ile geleneksel diş telleriyle uygulanan tüm tedavilerin yapılması mümkündür. Dişlere bağlı olarak meydana gelen her seviyedeki çapraşıklık problemi her yaşta bu yöntemle tedavi edilebilir. Ancak iskeletsel bir problemin varlığı durumunda ek tedavi işlemleri gerekli olabilir.

Lingual Ortodonti Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Yapılan ilk muayenede hastanın her iki çenesinin ölçüsü alınır ve bu ölçüler laboratuvara gönderilir.

Kişinin tedavi ihtiyacının ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesinin ardından laboratuvarda kişiye özel braketler oluşturulur ve diş teli hazırlanır. Tedavi seansında, laboratuvar ortamında modellere yapıştırılan lingual braketlerin klinikte özel transfer yöntemleri ile ağız içerisine taşınması sağlanır.Sonrasında bu braketler, dişlerin üzerine uygun konumlarda olacak şekilde özel yapıştırıcılar ile sabitlenir. Ardından kişiye özel hazırlanan ark teli, braketlerin üzerine uygun bir şekilde yerleştirilir. Yapılan ilk uygulamadan sonra belirli aralıklarla kontrol seansları oluşturulur.

 

Tedavinin gidişatına bağlı olarak dişlere uygulanan kuvvetler, diş tellerinin dişlerin yeni durumuna uygun olacak şekilde değiştirilmesi ile düzenlenir.

 

Dişlerin düzenlenme işlemi tamamlandığında, braketlerin sökümü yapılır ve tedavinin devamlılığını sağlayan koruyucu plak uygulamasına geçilir.

1