Kurulduğumuz ilk günden bu yana kliniklerimiz, sahip olduğu mesleki tecrübe ışığında hastalarına profesyonel hizmet anlayışını sürdürmektedir.

Dolgu ve Kanal Tedavisi

Diş dokuları, çürük oluşumuna ya da peç çok travma unsuruna bağlı olarak hasar görebilir. Bunun sonucunda dişlerde ağrı ve hassasiyet gibi problemlerin gelişmesine sebebiyet verebilir. Bu durumlar, oluşturduğu fiziksel etki ve konfor kayıplarının yanı sıra estetik görünümün de negatif yönde etkilenmesine neden olabilir. Dokularda meydana gelen bu kayıplar, doku kaybının miktarına ve etkilenen doku türlerine bağlı olarak pek çok yöntem ile tedavi edilebilir.

Dişlerin içerisinde yer alan sinir paketinin sağlığının korunabildiği durumlarda, dişin dayanıklılığının önemli oranda azalmasına neden olan ileri derecede doku kaybı mevcut değilse; dolgu tedavisi olarak bilinen konservatif tedavi yöntemi ile dişin tedavisi gerçekleştirilebilir.

Ancak dişin sinir dokularının hasar gördüğü, bu dokularda enfeksiyon oluşumunun gerçekleştiği durumlarda; ağız ve diş sağlığının yeniden oluşturulabilmesi ve devamlılığının sağlanabilmesi için enfekte sinir dokularının temizlenmesi ihtiyacı ortaya çıkar. Bu durumda tercih edilen uygulamalar ise kanal tedavileri olarak bilinen endodontik tedavilerdir.

Dolgu Tedavisi Nedir?

Dolgu tedavisi, çeşitli etkenlere bağlı olarak dişin sert dokusu üzerinde meydana gelen kayıpların diş dokusuna uyum sağlayan materyaller yardımıyla geri kazanılması işlemidir. Bu sayede kayıpların neden olduğu dayanıklılık ve estetik alandaki kayıpların tedavisi gerçekleştirilir ve diş yüzeyindeki savunmasız alanların üzerinin kapatılması sağlanır.

Dolgu Tedavisi Hangi Durumlarda Yapılır?

Dolgu tedavisinin uygulandığı durumların bir kısmı şunlardır:

Çürük oluşumuna bağlı olarak enfekte olan diş sert dokularının uzaklaştırılmasının ardından eksik dokuyu tamamlamak amacıyla,

Diş sert dokusunda kırılma gözlenen durumlarda kaybedilen diş formunun geri kazanılması için,

Dişlerde çeşitli nedenlere bağlı olarak aşınmalar meydana gelmesi durumunda, bu kaybın neden olacağı hassasiyet problemlerinin önüne geçmek amacıyla,

Dişler arasında minimal aralıkların olduğu durumda dişlerde aşındırma ihtiyacı duyulmadan bu boşluğun estetik kaygılar ile kapatılmasının istendiği durumlarda,

Dişlerdeki minimal çapraşıklıkların dişlerde aşındırma yapılmadan düzenlenmesi işlemlerinde.

Kanal Tedavisi Sonrasında Ağrı Olur Mu?

Kanal tedavisi sonrasında dokular iyileşme sürecine girer ve bu süreçte ilgili dişlerde minimal ağrı ve hassasiyet gözlenmesi normaldir. Ancak bu durum, konfor kaybına neden olacak seviyede değildir. Dokularda iyileşmenin gerçekleşmesi ile birkaç hafta içerisinde bu durum azalarak tamamen ortadan kalkar.

1