Kurulduğumuz ilk günden bu yana kliniklerimiz, sahip olduğu mesleki tecrübe ışığında hastalarına profesyonel hizmet anlayışını sürdürmektedir.

Çene Kemiği Tozları

Çene kemiklerinde meydana gelen kayıplar, çeşitli tedavilerin ideal bir şekilde gerçekleştirilebilmesini güçleştirebilir. Bu durum hem fonksiyonel olarak hem de estetik görünümde kayıplara neden olabilir. Bu negatif durumu ortadan kaldırmak amacıyla çene kemiği tozları (Kemik Greftleri) ile tedavi planlaması yapılabilir.

Çene Kemiği Tozları (Kemik Greftleri) Nedir?

Kemik greftleri, kullanılan sentetik materyalden ya da canlı kemik dokularından elde edilen ve var olan kemik dokusunun hacimsel olarak artırılması amacıyla çene kemiğinin içine ya da çevresine yerleştirilebilen çeşitli materyallerdir. Kemik tozu uygulamalarında birincil amaç, hastanın farklı etkenlere bağlı olarak kaybettiği kemik dokusunun, kemik ekleme uygulamaları ile birlikte geri kazandırılmasıdır. Bu işlemlerde ana malzeme olarak yapay bir materyal seçilebileceği gibi kişinin kendisinden, başka bir kişinin kemiğinden ya da insan dokularına uyum sağlayabilen doku özelliklerine sahip başka bir canlıdan elde edilebilir.

Kemik Grefti Uygulamaları Hangi Durumlarda Tercih Edilir?

Kemik Erimeleri

Kemik erimeleri yaşa bağlı olarak gözlenebildiği gibi diş çekimi, travmalar, apse oluşumu ya da diş eti problemleri gibi çeşitli hastalık etkenleri nedeniyle de gözlenebilir. Oluşan kayıplar çevredeki sağlıklı dokuları negatif yönde etkileyebilir ya da ilgili alanda tedavi yapılmasını engelleyebilir. Bu gibi durumlarda, ağız ortamının uzun vadeli sağlığının korunabilmesi, kaybedilen dokuların geri kazandırılabilmesi, fonksiyonel ve estetik problemlerin düzenlenmesi amacıyla ihtiyaç duyulan bölgeye kemik tozu uygulaması yapılabilir.

Diğer Vakaları;

Bazı vakalarda bölgedeki dokular çeşitli tedavilerin yapılabilmesi için uygun olsa dahi daha ideal ve uzun ömürlü bir tedavinin sağlanabilmesi amacıyla ana tedaviden önce çene kemik tozu uygulamaları tercih edilebilir. Özellikle implant uygulamalarından önce ya da implant uygulaması ile birlikte bu tedavilerden sıklıkla yararlanılır. Çene kemiği tozu ile ihtiyaç duyulan bölgede kemiğin boyunun yükseltilmesi, genişliğinin artırılması, sarkmış sinüs tabanının üst konuma taşınması işlemleri uygulanabilir. Diş çekimi işlemleri ile aynı seansta çekim bölgesine implant uygulamasının planlandığı durumlarda da implant çevresinde ideal kemik formunun oluşturulması amacıyla kemik greftlerinden yararlanılabilir.

Kemik Tozu ile Tedavi Uygulamaları Nasıl Yapılır?

  • Hasta ile planlanan ilk muayene seansında klinik değerlendirmeler ile birlikte panoramik röntgen üzerinden çeşitli incelemeler gerçekleştirilir. Elde edilen bilgiler ışığında tedavi planı ana hatları ile belirlenir. Ancak bu uygulamanın ardından tedavi planının hastadan alınan üç boyutlu radyografi üzerinden daha detaylı olarak incelenmesi ve tedavinin ayrıntılı olarak planlanması gerekir. Alınan detaylı radyografi ile kemik dokusunun durumu ve bu alana komşu dokuların bölgeyle olan ilişkisi ayrıntılı bir şekilde değerlendirilebilir. Değerlendirmeler sonucunda komşu dokuların maksimum oranda korunmasına izin veren etkin bir tedavi planı oluşturulur. Tedavi safhasında uygulanacak işlemler, lokal anestezi ile birlikte ağrısız bir şekilde tamamlanabilir.

Hasta ile planlanan ilk muayene seansında klinik değerlendirmeler ile birlikte panoramik röntgen üzerinden çeşitli incelemeler gerçekleştirilir.

 

Elde edilen bilgiler ışığında tedavi planı ana hatları ile belirlenir. Ancak bu uygulamanın ardından tedavi planının hastadan alınan üç boyutlu radyografi üzerinden daha detaylı olarak incelenmesi ve tedavinin ayrıntılı olarak planlanması gerekir. Alınan detaylı radyografi ile kemik dokusunun durumu ve bu alana komşu dokuların bölgeyle olan ilişkisi ayrıntılı bir şekilde değerlendirilebilir. Değerlendirmeler sonucunda komşu dokuların maksimum oranda korunmasına izin veren etkin bir tedavi planı oluşturulur. Tedavi safhasında uygulanacak işlemler, lokal anestezi ile birlikte ağrısız bir şekilde tamamlanabilir.

1